GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Xã Lê Chánh, Thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang

Email:  c1alechanhtc@angiang.edu.vn

Điện thoại: 02963824204

         Trường Tiểu học Lê Chánh được thành lập từ sự sáp nhập trường Tiểu học B Lê Chánh và trường Tiểu học A Lê Chánh theo quyết định số 2803/QĐ-UBND thị xã Tân Châu ngày 14/7/2016 về việc sáp nhấp Trường Tiểu học B Lê Chánh và Trường Tiểu học A Lê Chánh thành trường Tiểu học Lê Chánh từ năm học 2016-2017. Trường có hai điểm, điểm chính thuộc ấp Phú Hữu 2, điểm phụ thuộc ấp Vĩnh Thạnh 1, xã Lê Chánh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, nằm cặp bờ Bắc kinh Vĩnh An của tỉnh lộ 953, địa bàn quản lý gồm 4 ấp: Phú Hữu 1, Phú Hữu 2,Vĩnh Thạnh 1 và Vĩnh Thạnh 2. Dân số trong toàn xã 8867, số dân thuộc địa bàn phải phổ cập 8012, trẻ 6 tuổi vào lớp 1 trong địa bàn 123,  Nhân dân trong địa bàn đa số sinh sống bằng nghề nông chiếm khoảng 80%. Nhìn chung đời sống của đa số nhân dân trong địa bàn còn nghèo so với mặt bằng chung của Thị xã .

           Diện tích đất trường      : 8064 m2                                                     

            - Diện tích đất sử dụng  : 2441 m2

            - Diện tích sân chơi        : 3780 m2  

                Tổng số phòng học 24 và 8 phòng khác, có 43 cán bộ giáo viên, công nhân viên.

 

1. Mô hình hoạt động: 

2. Đội ngũ giáo viên: 

3. Mục tiêu đào tạo: 
 

4. Phương châm giáo dục: 
5. Phương thức hoạt động của trường: 
* Hoạt động dạy và học:

* Hoạt động giáo dục toàn diện

Ban giám hiệu Trường tiểu học Lê Chánh